Aanvraagformulier


Let op: eten en drinken kunnen niet uit een toegekend Burtbudget worden vergoed.
Het helpt ons zeer als u een begroting bijvoegt. U kunt daarvoor bijvoorbeeld dit spreadsheet gebruiken.

Naam van het evenement

Datum van het evenement

Waar vindt het evenement plaats?

Uw aanvraag
Korte omschrijving van het evenement.

Aantoonbaar draagvlak
Wie ondersteunen het evenement, wie doen er mee?

Eigen inspanning en financiële middelen
Op welke wijze (naast Buurtbudget) wordt het evenement mogelijk gemaakt?

Aan te vragen Buurtbudget

Voorschot
Bij Buurtbudgetten groter dan € 250 kan een voorschot van 50% gegeven worden
 Ja Nee

IBAN
(alleen als u een voorschot wilt)

Tenaamstelling IBAN
(alleen als u een voorschot wilt)

Naam aanvrager

E-mail

Telefoon

Financiën
Gespecificeerde begroting (inkomsten en uitgaven) als bijlage bijvoegen

Tenslotte
Heeft u onze werkwijze en aanvullende voorwaarden gelezen en gaat u hiermee akkoord?
 Ja

Voer a.u.b. de onderstaande verificatiecode in:
captcha